04 september 2016

Rapport från partistyrelsen 3-4 september 2016

Jag satt ordförande tillsammans med Brittis Bentzler
Så var höstens första partistyrelsemöte avklarat och partistyrelsearbetet är igång på riktigt. Jag satt ordförande på mötet tillsammans med Brittis Bentzler och tycker att det var roligt att kunna konstatera att det var många närvarande. Det var också roligt att se att trots att det är en nyvald styrelse med ganska många nya så var det många som deltog i diskussionerna och talarlistan blev ofta lång.

Nu under helgen har också de återstående valen i partistyrelsen avklarats. Vi valde styrgrupp för kvinnonätverket där Ida Gabrielsson omvaldes som ordförande. Kvinnonätverket arbetar med partiets internfeministiska arbete och Ida drillade också partistyrelsen under ett internfeministiskt pass. Vi hade också separatistiska träffar vilket tidigare partistyrelse beslutat om ska återkomma minst fyra gånger per år. Just för att hålla igång det internfeministiska arbetet.
Ida Gabrielsson leder ett pass i internfeminism.
Vi har också tillsatt en (delvis) ny organisations- och stadgegrupp (OSG) och valt vilka som ska vara internationellt ansvariga i partistyrelsen. Vad OSG sysslar med hörs väl nästan på namnet, liksom vad de internationellt ansvariga är tänkta att syssla med. De sistnämnda ingår också i Internationella Samordningsgruppen (ISG), tillsammans med bland annat Hans Linde, som är utrikespolitisk talesperson.

En av vårens stora satsningar är partiföreningsskolan. Partiföreningsskolan är en av partistyrelsen beslutad satsning på obligatorisk utbildning för alla partiföreningsstyrelser med syfte att stärka partiet. Tanken är att partistyrelsen och andra centrala personer ska hålla i delar av detta och vi valde sju PS-ledamöter som kommer vara extra ansvariga för att hålla ihop och utveckla denna stora satsning.

Presentationen av kansliet och partiets centrala organisation hanns inte med vid förra mötet, så det fick vi en genomgång av nu istället. Partistyrelsen har ju arbetsgivaransvaret för anställda på centrala partikansliet, antar arbetsgivarpolicy och beslutar om budget och antal tjänster. Så det är såklart viktigt att känna till hur organisationen ser ut och fungerar även om vi inte är inblandade i den direkta styrningen.

I samband med den ekonomiska halvårsrapporten fick vi också en introduktion om den centrala ekonomin och hur den ser ut. Partiets största tillgång är 84:an. Dvs den fastighet på Kungsholmen där bland annat delar av partikansliet finns (resten finns i riksdagshuset) och där exempelvis vi i partistyrelsen håller de flesta av våra möten. När det gäller ekonomin så kan vi glädjande nog se att den är fortsatt god och inte minst tack vare partiskatten så kan vi ha ordentligt (med våra mått mätt) med pengar till kommande valrörelse. Det känns riktigt skönt.

Partistyrelsemötena inleds ofta med att vi diskuterar aktuell politik. Så även denna gång. Jonas inledde som vanligt och pratade bland annat att det finns två bilder som målas upp just nu. På ena sidan har vi SD som försöker måla upp en bild av att apokalypsen närmar sig med stormsteg med skenande kriminalitet och annat elände som enbart beror på flyktingmottagande. Den bilden är såklart inte sann och vår uppgift är att visa att de orättvisor som faktiskt är förväntade konsekvenser av ökande klyftor och klassamhället.
Jonas Sjöstedt inleder diskussionn om aktuell politik.
På andra sidan har vi regeringen som målar upp bilden av att det går strålande för Sverige med starka finanser, minskande ungdomsarbetslöshet osv. Den bilden i förvisso sann. Det går bra för Sverige, men inte för alla som lever här. Regeringen Reinfeldt riggade skattesystemet så att det skull gynna de rikaste och S/MP-regeringen vägrar ändra på det. Så kan klyftorna fortsätta växa trots regeringens alla vackra ord.

Vi har fått igenom mycket bra i budgetförhandlingarna med regeringen även denna gång. Vi har fixat en historisk satsning på välfärden och fått igenom många saker som gör skillnad i vanliga människors vardag. Inte minst kvinnor vinner på att vi exempelvis har förbättrat villkoren för deltidsstämpling. Men att regeringen vägrar rätta till det riggade lotteri till skattesystem där enbart de rikaste är vinnare, det är Vänsterpartiets största bakslag i budgeten. Det är vi tydliga med.

Diskussionen efter Jonas inledning kom, föga förvånande, att tangera den som kom därefter om opinionsarbete och strategier inför valet. Jag har tidigare berättat om att förra partistyrelsen beslutade om ett omfattande opinionspåverkansarbete där vi har anlitat en extern byrå. Vid detta möte var det dags att blicka framåt och använda oss av resultatet vi fått. Vi tog nu ett första steg i att fastställa huvudstrategi inför valet 2018, men frågan kommer att återkomma och diskuteras fler gånger.

Ibland finns det också anledning för partistyrelsen att få information kring och diskutera interna konflikter. Så även denna gång då vi fick information kring vad som hänt kring Amineh Kakabaveh. Det är ju en konflikt med många bottnar, men det centrala är att vi inte driver interna konflikter i sociala eller andra medier. Det skadar bara partiet. Partiledningens ingång har hela tiden varit att få till samtal för att återskapa förtroendet. Det är nu på gång vilket är bra. Då kanske vi kan slippa ryktet om uteslutning att cirkulera.

Sist på mötet avhandlades som vanligt alla rapporter från riksdag, EU-parlamentet osv. Med tanke på sommaruppehållet så bjöd dessa inte på så mycket spännande. Däremot så var det trevligt att VIF (Vänsterns Internationella Forum) kom och presenterade sin verksamhet lite snabbt. VIF är Vänsterpartiets organ för internationellt solidaritetsarbete och driver projekt för att stödja vänsterpartier och demokratiutveckling runt om i värld.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

21 juli 2016

Alla ska kunna leva på sin pension

Vi vänsterpartister kräver att hela pensionssystemet ses över. Det är ett orättvist system, främst för alla dem som inte kan arbeta länge och mycket. Mer än hälften av alla kvinnor får leva under eller nära fattigdomsgränsen när de blir pensionärer. Det visar att dagens pensionssystem är ett fuskbygge i behov av totalrenovering. Vänsterpartiet är redo att ta ansvar och vara med i arbetet med att skapa ett bättre system där pensionärer kan leva på sin pension.


Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen drivit igenom en historisk satsning med tio vänstermiljarder till välfärden och en riktad satsning på mer personal inom äldreomsorgen. Vi har tillsammans med regeringen sänkt skatten för de med lägst pension som ett steg i att slopa pensionärsskatten. Vi har höjt bostadstillägget och tagit bort avgifter för de allra äldsta för att göra livet lättare för pensionärer med låga pensioner. Det blir helt enkelt bättre för våra äldsta medborgare när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet.

Men när det gäller pensionerna så samarbetar regeringen dessvärre med högern. Det har gett ett system som bygger på spekulation, skapar fattigpensionärer och bidrar till växande klyftor. Vänsterpartiet sitter inte med i pensionsgruppen eftersom vi inte stod bakom den pensionsuppgörelse som gav oss det nya pensionssystemet. Vi har därför inget ansvar för dagens situation där varannan kvinna inte kommer att kunna leva på sin pension. Men vi är beredda att ta ansvar: vi vill hitta en lösning.

Det nuvarande pensionssystemet missgynnar alla som inte kan arbeta länge och mycket eftersom det är lönen under hela arbetslivet som avgör hur hög inkomstpensionen blir. De stora skillnaderna i livsinkomst gör att de ekonomiska klyftorna växer bland pensionärerna. Pensionen blir lägre för människor som arbetar deltid, har perioder med sjukdom och arbetslöshet eller inte orkar arbeta när de blir äldre. Det gäller särskilt inom arbetaryrkena, som till exempel undersköterska eller byggnadsarbetare. Det är helt oacceptabelt!

Vänsterpartiet är visserligen inte med i pensionsgruppen, men vi tar kampen för ett nytt pensionssystem och för att kvinnor och lågavlönade få den pension de förtjänar. Alla ska kunna leva på sin pension!

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

16 juni 2016

Rapport från partistyrelsen 16 juni 2016

Det sista partistyrelsemötet avhandlades i ett Stockholm som visade sig från sin gråaste och regntristaste sida. Det var ett endagars möte som var extrainsatt för att partistyrelsen skulle få en dragning av slutrapporten från opinionsföretaget som vi har anlitat för att få en djupare bild av våra potentiella väljare och hur de ser på oss. Presentationen innehöll analys och rekommendation utifrån de fyra undersökningar som har genomförts under året och var mycket intressant att ta del av.

Vid detta möte låg fokus på att vi skulle få materialet presenterat för oss, men vi hann med en kort inledande diskussion kring det. Det stora spännande arbetet börjar nu med att utifrån detta underlag och de diskussioner som partistyrelsen kommer inleda på allvar i september ta fram en strategisk plan med inriktning för partiets profil och prioriteringar fram till valet 2018. Mer än så kan jag såklart inte avslöja men resultatet kommer förhoppningsvis att bli tydligt framöver.

Vi hann med några frågor utöver detta. Bland annat fick vi information om läget i bostadsförhandlingarna. Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår så kan jag inte avslöja något om det heller. Men även om vi vet att det inte kommer bli vänsterpolitik så är det viktigt att vi är med och förhandlar. Utan oss blir borgarnas krav på marknadshyror och annat elände garanterat verklighet. Nu gör vi överenskommelsen betydligt bättre än den skulle blivit annars.

Glädjande nog för alla registeransvariga så kan jag också berätta att ett nytt medlemsregister närmar sig allt mer. Processen med att skaffa ett nytt medlemsregister påbörjades redan förra året, men det har visat sig nu när offerterna kommit in att budgeten för detta var för snålt tilltagen. En enig partistyrelse beslöt om att utöka budgeten. Jag tror inte det finns någon som vill riskera att vi är dumsnåla och får nya bekymmer med ett nytt register. Själva köpet av nytt register beslutas senare av VU.

Sist men inte minst så beslutade vi om tidsplanen för hanteringen av kongressbeslutet kring arbetstidsförkortning. Sedan tidigare är det beslutat om att det ska tas fram studier kring arbetstidsförkortning så snabbt som möjligt. Nu beslutades det att avrapportering görs på partistyrelsemötet i slutet av november och att slutrapporteringen av arbetet diskuteras på det första mötet i januari 2017. Det är en bra och rimlig tidsplan tycker jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

29 maj 2016

Rapport från partistyrelsen 28-29 maj 2016

Så var första mötet med den nya partistyrelsen över. Många nya och riktigt skarpa kamrater har kommit till och berikat oss (även om jag saknar "gamlingarna"). Någon liknade det vid att komma som ny vid att börja i en ny skola. Jag kan verkligen känna igen mig i den känslan. Det var skönt att kunna vara den där niondeklassaren som tror han är så tuff och världsvan när sjuorna börjar ;) Skämt åsido så har de nya verkligen tagit plats med den äran. Det var väldigt kul att se.


Mötet inleddes med en lära känna varandra-runda där vi två och två skulle presentera varandra utifrån några frågor om bland annat favorit TV-serie och pinsammaste politiska ögonblick. Det sistnämnda är grunden till helgens enda besvikelse. Förväntan över att få höra roliga, snaskiga pinsamheter om partiets högsta ledning var stor, men antingen har det faktiskt begåtts väldigt lite pinsamheter, eller så mörkas det. Jag tror på det sistnämnda. Eller hoppas åtminstone, för att slippa vara ensam...

Därefter diskuterades partistyrelsens roll och uppgift och vad uppdraget som partistyrelseledamot egentligen innebär. Som ledamot i partistyrelsen är man vald för sina personliga egenskaper och erfarenheter och ska såklart bidra med dessa. samtidigt är man vald av kongressen som helhet och har tillsammns med övriga ledamöter ett kollektivt mandat - och därmed också ett kollektivt ansvar - att förvalta kongressbeslut. Men även att bidra till partiets utveckling, inte minst politiskt.

Det innebär också att man som ledamot representerar hela PS och partiet. Det gäller inte minst när hela partistyrelsen framöver kommer att engageras i partiföreningsskolan, partiets otroligt ambitiösa studiesatsning, som det också informerades om under den här punkten. Mer inför kommer om det vid ett senare tillfälle, men tanken är att den ska ge partiföreningarna alla verktyg de behöver för att kunna agera politisk ledning i sitt område. Ambitiöst var ordet.

De nya ledamöterna fick inte mer mjukstart än så, utan kastades snabbt in i tunga frågor som avhandlades under det här partistyrelsemötet. Först ut var en första uppföljning av alla de kloka beslut som kongressen tagit. Arbetstidsförkortningsfrågan kom att diskuteras ingående och VU fick i uppdrag att återkomma med förslag till tidsplan och hantering till nästa PS i juni. dessutom ska arbetet med att ta fram beräkningar enligt kongressens beslut prioriteras.

Självklart diskuterades även budgetsamarbetet med regeringen och strategier kring detta. Partiet har en central roll i svensk politik idag och vill såklart fortsätt påverka den ekonomiska politiken och genomföra reformer som gör livet bättre för vanliga människor. Därför är vi även fortsättningsvis beredda att förhandla, men vi är också alltid beredda att avstå från att göra överenskommelser om förhandlingsresultatet inte blir bra nog.

Ett av de viktigare besluten (enligt mig) som den tidigare partistyrelsen tog var att påbörja ett omfattande opinionspåverkansarbete där vi har anlitat en extern byrå för att genomföra det. I mars fick förra partistyrelsen en första preliminär rapport. Vid detta möte så introducerades de nya ledamöterna i vad det handlade om och vi fick en lite djupare bild i hur vi uppfattas som parti. Vid nästa PS i juni ska vi få en samlad bild av vad som kommit fram.

Snart börjar det oerhört spännande arbetet när vi ska blicka framåt och använda oss av resultatet. Detta arbete syftar till att ligga till grund för strategidiskussioner i partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt inför valrörelsen. Vi behöver bli bättre på att identifiera och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som parti. Det blir alltså nästa steg i arbetet som vi tar tag i efter sommaren.

Som vanligt diskuterade vi också en aktuell politisk fråga; Brexit, dvs Storbritanniens eventuella utträde ur EU, och hur det påverkar oss. Dessutom hanns de sedvanliga rapporterna med. Däremot så upprätthöll denna nya partistyrelse traditionen från den gamla. Dvs förmågan att hamna i tidsnöd. Det innebar att vi fick kapa tid under en del punkter, som lunch och så. Men vi fick också stryka och skjuta upp hela punkten där partikansliet skulle fått presentera sig.

Avslutningsvis, eftesom det var det första riktiga mötet, så skulle ju vissa val klaras av också; vice ordförande, partisekreterare och övriga VU-ledamöter. Jonas valde vi ju till ordförande redan på kongressen. Som vice ordförande respektive partisekreterare omvaldes eminenta Ulla Andersson respektive Aron Etzler. I det nya verkställande utskottet blev det även omval av Mia Sydow Mölleby, gruppledare i riksdagen och Rossana Dinamarca, feministisk talesperson.

Nya ledamöter blev Christina Höj Larsen, antirasistisk talesperson och... *trumvirvel*... undertecknad! Det är ett oerhört fint förtroende att få leda partiet fram in i valrörelsen. Jag tackar partistyrelsen allra ödmjukast för detta förtroende och ser verkligen fram emot att förvalta det efter allra bästa förmåga.

Jonas Sjöstedt, Rossana Dinamarca, Christina Höj Larsen, Mia Sydow Mölleby,
Aron Etzler, Ulla Andersson och undertecknad, Kaj Raving, utgör nya VU.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

08 maj 2016

Rapport från partistyrelsen 8 maj 2016

Lite trött och mör är jag allt efter fyra dagars kongressande. En fantastiskt välarrangerad och trevlig kongress är till sin ände. Förutom alla kloka beslut som kongressen tog kring alla motioner så gjordes också en rad val. När det gäller motionerna så blev partistyrelsen, som sig bör (det var ju ändå en V-kongress och inte en S-kongress), överkörd ett antal gånger.

Valberedningen däremot fick igenom alla sina förslag utan att kongressen gjorde några som helst ändringar. Det torde vara helt historiskt! Vilka som valdes till ordinarie ledamöter i partistyrelsen hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/har-ar-vansterpartiets-nya-ordinarie-ledamoter-i-partistyrelsen och vilka som valdes till ersättare hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/har-ar-vansterpartiets-nya-ersattare-till-partistyrelsen

Den nyvalda partistyrelsen är samlad utanför kongressbyggnaden.

Under lunchen på kongressens sista dag samlades den nyvalda partistyrelsen för ett snabbt första möte. Det var trevligt att se så många nya ansikten och det ska bli spännande att lära känna alla. Det hann vi såklart inte med nu, utan det blev bara en jättekort presentation av alla. Jag tror att vi kan bli ett superbra gäng.

Dagordningen var också kort och bestod i princip bara av två val. Val av interims-VU; Jonas, Mia, Ulla och Aron, som har i uppdrag att förbereda det första riktiga partistyrelsemötet som äger rum om några veckor. Dessutom valde vi valkommitté, som förbereder alla val som sker i PS. Deras arbete börjar genast, eftersom vi vid nästa möte väljer det riktiga VU, vice ordförande och partisekreterare.

Partistyrelsen har fått flera utmanande uppdrag av kongressen som vi behöver börja arbeta med snarast. Alla beslut som togs under kongressen hittar du här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/beslut Jag ser fram emot att tillsammans med övriga partistyrelsen ta tag i detta och leda partiet fram till valrörelsen 2018. Tack för förtroendet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 april 2016

Vänstermiljarder kommer göra skillnad i vanliga människors liv

http://www.vansterpartiet.se/fordelning-av-10-vanstermiljarder-till-valfarden-har-ar-hela-listan

10 miljarder kronor mer om året till vården, skolan och annan välfärd. Det är resultatet av att vi i Vänsterpartiet nu har fått igenom vårt huvudkrav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen hittills på 2000-talet. Satsningen finansieras bland annat genom att Vänsterpartiet också har fått igenom kravet på bättre beskattning av bankerna och finanssektorn.

Enbart de fyra storbankerna redovisade vinster på sammanlagt över 100 miljarder kronor år 2015. Nu är det dags att de bidrar till en bättre välfärd. Idag har vi den absurda situationen att samtidigt som en massa viktiga arbetsuppgifter i vården och omsorgen inte utförs, så saknar en massa människor ett arbete. Det är orimligt. Alla tjänar på att välfärden fungerar och att fler får jobba.

Vänsterpartiet har tidigare fått igenom många bra saker som gör stor skillnad för många människor. Gratis medicin och glasögonbidrag för barn, satsningar på bostadsbyggande, avgiftsfri mammografi och satsning på ungas psykiska hälsa för att nämna något. Nu gick vi ut hårdare och krävde något större. En permanent ambitionshöjning för vården, skolan och annan välfärd.

Nu är det då dags för det stora välfärdslyft som så väl behövs sedan högerpolitiken dränerat skola, vård och omsorg på resurser. Nu tar vi istället ett rejält kliv åt rätt håll igen när de 10 miljarder som Vänsterpartiet drivit i förhandlingarna med regeringen för att stärka välfärden blir verklighet. Höjningen är permanent och gör det därmed lättare för kommuner och landsting att anställa.

Dessa vänstermiljarder kommer göra skillnad i vanliga människors liv, i din och min vardag. Det är en historisk välfärdssatsning som kommer göra skillnad för både de som jobbar inom omsorgen och vården och oss som använder sig av den. När Vänsterpartiet är med och bestämmer får fler chansen att bidra till att ge våra unga en trygg uppväxt och göra de äldres dagar ljusare.

Kaj Raving (V)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

20 mars 2016

Rapport från partistyrelsen 18-20 mars 2016

Kongressen i Örebro närmar sig med stormsteg. Över 600 motioner har partistyrelsen behandlat, yrkat på och slutligen besvarat under helgen. Dessutom har det skrivits ett gäng reservationer från ledamöter som anser att partistyrelsen, trots all sin klokskap, har tagit fel beslut i någon fråga. Om ett par veckor kommer man att hitta resultatet av allt detta arbete på kongresshemsidan.
Kvällsläsningen på hotellet var säkrad under helgen.
Där kommer man också att hitta verksamhetsplanen och den ekonomiska berättelsen som vi också klubbade i helgen. Och det är inte vilken verksamhetsberättelse som helst, utan enligt Anna Hövenmark är det dessutom den snyggaste någonsin! Jag kan inte riktigt uttala mig om sanningshalten i detta men omöjligt är det inte :)

Dessutom är det trevligt att läsa om allt som faktiskt har gjorts under den gångna kongressperioden, som har präglats av två stora valrörelser och en inställd. Partistyrelsen har givetvis fört vägledande strategiska diskussioner om det inrikespolitiska läget, i samband med valen, inför det tänkta extra valet, under decemberöverenskommelsen och efter densamma.

Vi har också hunnit med att besluta om en rad dokument, som Tågstrategi för framtiden och, inte minst, förslaget till Ekologist-Ekonomiskt punktprogram som nu ska behandlas på kongressen. Dessvärre tar allt detta interna arbete stora mängder kraft och tid som istället kunde använts till att få partiet att växa i väljarkåren, vilket vi dessvärre misslyckades med i valet.

En viktig slutsats efter valrörelsen och valresultatet var att mycket av Vänsterpartiets utåtriktade arbete sker idag i blindo. Under kongressperioden har partistyrelsen därför fattat beslut om att anlita en extern byrå för opinionsarbetet. Det är en del av förberedelserna inför valet 2018 och vi fick en preliminär rapport under helgens möte. Det var en intressant och delvis överraskande rapport som kommande partistyrelse kommer att få hantera slutligt.

Vi behöver bli bättre på att identifiera och förstå våra målgrupper, vad som hindrar dem att ta steget in i vänstern och hur vi når dem som parti. Detta arbete syftar till att ligga till grund för strategidiskussioner i partistyrelsen kring fortsätta vägval framåt med sikte mot valrörelsen 2018.

Men även om vi misslyckades med att växa i opinionen i valet så har vi medlemsmässigt vuxit snabbare än under de senaste femtio åren. Under 2015 påbörjades dessutom ett större försöksprojekt för att förbättra partiets medlemsvärvning och medlemsvård. En heltidstjänst har avsatts för arbetet från och med andra halvåret 2015.

Detta är möjligt tack vare att den ekonomiska berättelsen är så pass rolig (nåja) läsning, med tanke på de fina siffrorna och det faktum att vi är stadda vid god kassa. Ur vänsterpartiperspektiv vill säga. Det beror i sin tur inte minst på de tillskott som partiskatten ger. Som det ser ut just nu kommer vi i alla fall kunna uppnå de 12 miljoner vi sagt att vi vill ha i valfonden inför 2018.

Utöver kongressförberedelser så hanns inte så mycket annat med. Vi diskuterade exempelvis ingen aktuell politisk fråga som brukligt är. Däremot så hann vi med att diskutera interfeminism vid separatistiska träffar, vilket är nog så viktigt. Dessutom fick vi en rapport kring situationen på landstingsgruppens kansli i Stockholm och hur den hanteras.

Efter det var det näst sista partistyrelsemötet för den här perioden avklarat. Jag har valt att kandidera för även kommande period, så förhoppningsvis blir det fler partistyrelsemöten än så framöver. Valberedningen hade också möte i helgen så det är bara att vänta och se vad de anser till att börja med. Sen avgör kongressen slutgiltigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...